Trường Giang "đấu khẩu" cùng Tóc Tiên khiến trường quay cười ngất

|

Trường Giang đột ngột phán ngay anh chàng này chính là người hát “không hay, hát dở”. Thu Trang cùng dự đoán thí sinh này “hát dở như em”. Trấn Thành cũng đồng quan điểm và cho rằng “bạn này là người hát hay cỡ Thu Trang”. Bằng tài suy đoán, các nghệ sỹ đã rất “căng não” để đưa ra những tranh luận hài hước vui nhộn khiến cả trường quay như được trận cười ngất.

Theo nguồn: DIEN QUAN Entertainment / Giải Trí, htv.com.vn