Trung Quốc quyết xoá nạn kẹt xe bằng chiếc xe buýt "thần kì" này

|

Chiếc xe buýt này có thể di chuyển phía trên những làn xe hơi tắc đường bên dưới để giải quyết được vấn nạn kẹt xe cho người Trung Quốc. Có thể nói chiếc xe buýt "thần kì" này là giải pháp để giải quyết triệt để về nạn kẹt xe, tắt đường đang ngày càng trầm trọng ở đất nước tỷ dân này. 

Nguồn: Bored Panda

Trung Quốc quyết xoá nạn kẹt xe bằng chiếc xe buýt "thần kì" này

Trung Quốc quyết xoá nạn kẹt xe bằng chiếc xe buýt "thần kì" này

Trung Quốc quyết xoá nạn kẹt xe bằng chiếc xe buýt "thần kì" này