[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

| 21:42 - 01/08/2014

Rất đông Sao Việt đã có mặt tại trung tâm hội nghị Queen Hall để tham gia vào nhạc hội Electric Steam Punk!

Hồ Ngọc Hà có mặt từ rất sớm
Hồ Ngọc Hà có mặt từ rất sớm

Cô là một trong bốn nữ nghệ sĩ Việt biểu diễn trong Electric Steam Punk cùng với Hoàng Thùy Linh, Thu Thủy và Trang Pháp
Cô là một trong bốn nữ nghệ sĩ Việt biểu diễn trong Electric Steam Punk cùng với Hoàng Thùy Linh, Thu Thủy và Trang Pháp

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

Hồ Ngọc Hà thân thiện chụp hình cùng người hâm mộ
Hồ Ngọc Hà thân thiện chụp hình cùng người hâm mộ

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

Mi-A đi cùng Tronie Ngô (cựu thành viên nhóm 365)
Mi-A đi cùng Tronie Ngô (cựu thành viên nhóm 365)

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

Ca sĩ Đào Bá Lộc
Ca sĩ Đào Bá Lộc

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

VJ Kim Nhã của YANTV
VJ Kim Nhã của YANTV

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

Các nữ DJ nóng bỏng quốc tế sẽ trình diễn trong Electric Steam Punk
Các nữ DJ nóng bỏng quốc tế sẽ trình diễn trong Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk

[Trực tiếp] Sao Việt hào hứng tham gia Electric Steam Punk