Sao 12/10/2016

"Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa: Sao hạng 3 sống giàu có nhờ con

Ngoài vai diễn Trư Bát Giới, Mã Đức Hoa hầu như không có vai diễn để đời nào.

X Ðóng