Tronnie, Kelvin Khánh, Khởi My cover "Anh sẽ tốt mà" phiên bản... lạ

|

Tronnie múa minh họa, còn Kelvin Khánh thì đàn đệm cho cô nàng Khởi My trong bản cover cực lạ này.

Nguồn video: Khởi My Trần

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube