Trọn cảnh xuống tóc 3 phân và tâm trạng rối bời của 6 sao nam Việt khi nhập ngũ

|

Theo quy định, tất cả các chiến sĩ đều phải cắt tóc 3 phân, điều này phù hợp với các hoạt động có tính chất đặc thù của quân đội như: tạo dáng vẻ khỏe, đẹp, thống nhất, chính quy, thể hiện nét riêng văn hóa quân sự của người quân nhân. Các sao nam Việt khi tham gia chương trình cũng buộc phải tuân theo. (Đọc thêm)

Nguồn: QĐNDVN