Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

|

Ai cũng hiểu, với Sài Gòn, dù bạn có cẩn thận vẫn có thể bị cướp giật. Thế nhưng, với những hình ảnh dưới đây, những nhân vật này đang trở thành miếng mồi ngon của bọn cướp giật.

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

Trời ơi, bọn cướp rất thích điều này!

loading...
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube