Trời đã sinh ra pug sao còn để đồ ăn trước mặt chúng nó!

| 11:00 - 07/07/2016

Thứ gì pug đã không được ăn thì đừng hòng kẻ nào có thể ăn được trước mặt chúng nó.

Bây giờ chỉ còn đúng 4 cái cùi bánh thôi, có nên ăn dần từng cái hay là đớp hết một lần 4 cái đây?
Bây giờ chỉ còn đúng 4 cái cùi bánh thôi, có nên ăn dần từng cái hay là đớp hết một lần 4 cái đây?

Bánh này là của tui, của tui, cấm không ai được động vào.
Bánh này là của tui, của tui, cấm không ai được động vào.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… nhiều quá nhiều quá!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… nhiều quá nhiều quá!

Miếng bánh đang ăn thì bỗng nhiên nghẹn trong họng khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Miếng bánh đang ăn thì bỗng nhiên nghẹn trong họng khi bắt gặp ánh mắt ấy.

Chỉ là một miếng cam nhỏ xíu thôi mà, sao nỡ lòng nào đày đọa con người ta như vậy chứ?
Chỉ là một miếng cam nhỏ xíu thôi mà, sao nỡ lòng nào đày đọa con người ta như vậy chứ?

Woa, quỷ thần ơi, bánh kìa bánh kìa!
Woa, quỷ thần ơi, bánh kìa bánh kìa!

Ực ực!
Ực ực!

Cố lên, còn một chút xíu nữa là tới rồi.
Cố lên, còn một chút xíu nữa là tới rồi.

Chủ thật là có tâm, đã không cho ăn thì thôi, lại còn hành hạ thằng nhỏ như vậy đấy.
Chủ thật là có tâm, đã không cho ăn thì thôi, lại còn hành hạ thằng nhỏ như vậy đấy.

“Ê mày, cái gì thơm dữ dằn quá kìa?”
“Ê mày, cái gì thơm dữ dằn quá kìa?”

“Tao đã nằm vạ ở đây 10 phút rồi mà không được miếng nào mày ạ.”

Woa, chốn bồng lai tiên cảnh nào mà cao lương mĩ vị đầy ắp thế này, hạnh phúc ngất ngây quá!
Woa, chốn bồng lai tiên cảnh nào mà cao lương mĩ vị đầy ắp thế này, hạnh phúc ngất ngây quá!

Có những người chủ thật là nhẫn tâm.
Có những người chủ thật là nhẫn tâm.

Tại sao?
Tại sao?

Mình nên liếm phần kem trước hay cho tất vào miệng một lần nhỉ?
Mình nên liếm phần kem trước hay cho tất vào miệng một lần nhỉ?

Không cho ăn thì mình sẽ ngồi đây canh ruồi vậy.
Không cho ăn thì mình sẽ ngồi đây canh ruồi vậy.

Cái đống đó là của tôi, đừng cản tôi.
Cái đống đó là của tôi, đừng cản tôi.

Gần ngay trước mắt mà sao như thể xa tận chân trời.
Gần ngay trước mắt mà sao như thể xa tận chân trời.

Tim đập nhanh, tay chân run rẩy, mắt long lanh, cảm giác như thể cả thế gian này chỉ có mình “người ấy” mà thôi, yêu là như thế đó.
Tim đập nhanh, tay chân run rẩy, mắt long lanh, cảm giác như thể cả thế gian này chỉ có mình “người ấy” mà thôi, yêu là như thế đó.

Bố không được ăn thì cũng không kẻ nào được bén mảng tới gần.
Bố không được ăn thì cũng không kẻ nào được bén mảng tới gần.

Làm ơn đi mà! Làm ơn đi mà! Làm ơn đi mà!
Làm ơn đi mà! Làm ơn đi mà! Làm ơn đi mà!

Chỉ cần mình nhìn càng chăm chú thì nến càng tan mau.
Chỉ cần mình nhìn càng chăm chú thì nến càng tan mau.

Woa, nhiều quá, đã quá!
Woa, nhiều quá, đã quá!

Làm sao để hất đổ cái dĩa kia xuống đất bây giờ?
Làm sao để hất đổ cái dĩa kia xuống đất bây giờ?

Phù, cuối cùng cũng được măm măm.
Phù, cuối cùng cũng được măm măm.

Phải tranh thủ ăn cho mau không người ta lại đổi ý giành ăn của mình bây giờ.
Phải tranh thủ ăn cho mau không người ta lại đổi ý giành ăn của mình bây giờ.

Nhoàm nhoàm!
Nhoàm nhoàm!

(Ảnh: Internet)