Trố mắt với bonsai lơ lửng, thú chơi cây mới của người Nhật

|

Không chỉ treo lơ lửng trong không khí, những cây bonsai này còn có thể tự  xoay vòng trong không khí đầy "vi diệu"

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube