Trố mắt với biệt đội Avengers phiên bản... bánh xếp!

|

Đẹp y như thật! Không thể nào tin nổi! Các nghệ sĩ đã chế tạo nên cả biệt đội Avengers bằng bánh xếp vô cùng sáng tạo và sinh động.