Trẻ em sẽ ước gì nếu được tặng 1 điều ước?

|

Có những ước mơ rất bình dị như  được làm bác sĩ, ca sĩ, hay chỉ là học giỏi, nhưng cũng có những ước mơ khiến người xem rơi cả nước mắt, đó là hi vọng mẹ sẽ sống lại.

Theo nguồn: FB Nguyễn Thành Nam

Trẻ em sẽ ước gì nếu được tặng 1 điều ước?

Trẻ em sẽ ước gì nếu được tặng 1 điều ước?

Trẻ em sẽ ước gì nếu được tặng 1 điều ước?