Tranh vui: Những định nghĩa "sởn da gà" về người yêu cũ

|

Người yêu cũ là một từ mà từ điển khó giải thích, nhưng với kiểu tư duy rất đỗi thường tình nó được giải thích như thế này...

Người yêu cũ là thứ "6 không" đầy ám ảnh như vậy.
Người yêu cũ là thứ "6 không" đầy ám ảnh như vậy.

Nhưng cũng có lúc lại tưng tửng như vầy, dù chả biết thực trong lòng cô ấy có nghĩ thế không...
Nhưng cũng có lúc lại tưng tửng như vầy, dù chả biết thực trong lòng cô ấy có nghĩ thế không...

Sự ghen tức đôi lúc vẫn hiển hiện
Sự ghen tức đôi lúc vẫn hiển hiện

Có lúc lại nhờ đến một chàng giao pizza định nghĩa hộ
Có lúc lại nhờ đến một chàng giao pizza định nghĩa hộ

Chút cay cú cũng có
Chút cay cú cũng có

Suy nghĩ về nhau của 2 phái đôi lúc cũng có sự khác biệt
Suy nghĩ về nhau của 2 phái đôi lúc cũng có sự khác biệt

Vì ghét người yêu cũ có thể ghét nguyên cả thành phố, chuyện chả liên quan mà lại có vẻ dễ hiểu.
Vì ghét người yêu cũ có thể ghét nguyên cả thành phố, chuyện chả liên quan mà lại có vẻ dễ hiểu.

Với người yêu cũ, màn ly biệt bao giờ cũng lắm trạng thái, nhưng đẹp đẽ nhất vẫn là một lời chúc phúc.
Với người yêu cũ, màn ly biệt bao giờ cũng lắm trạng thái, nhưng đẹp đẽ nhất vẫn là một lời chúc phúc.

Và cuối cùng nói chung chỉ là... ngốc!
Và cuối cùng nói chung chỉ là... ngốc!

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...