Tranh vui: Khác biệt mối tình trẻ con và tình yêu người lớn

|

Mối tình trẻ con và tình yêu người lớn có những sự khác biệt mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

Mối tình trẻ con cãi nhau qua tin nhắn cũng có thể chia tay. Nhưng tình yêu chín chắn thì biết đối mặt để... đối thoại.
Mối tình trẻ con cãi nhau qua tin nhắn cũng có thể chia tay. Nhưng tình yêu chín chắn thì biết đối mặt để... đối thoại.

Mối tình trẻ con luôn luôn nhiếc móc quá khứ, còn người lớn chín chắn thì không bao giờ lèm bèm về quá khứ.
Mối tình trẻ con luôn luôn nhiếc móc quá khứ, còn người lớn chín chắn thì không bao giờ lèm bèm về quá khứ.

Mối tình trẻ con luôn muốn lúc nào cũng phải vai kề vai, còn tình yêu chín chắn ngay cả khi xa cách họ vẫn thấy đang ở bên nhau.
Mối tình trẻ con luôn muốn lúc nào cũng phải vai kề vai, còn tình yêu chín chắn ngay cả khi xa cách họ vẫn thấy đang ở bên nhau.

Mối tình trẻ con luôn muốn đánh ghen với bất cứ ai, còn tình yêu chín chắn thì có sự tin tưởng.
Mối tình trẻ con luôn muốn đánh ghen với bất cứ ai, còn tình yêu chín chắn thì có sự tin tưởng.

Mối tình trẻ con là đòi gặp mọi nơi, mọi lúc mới là yêu. Còn tình yêu chín chắn họ biết yêu là ở trong tim.
Mối tình trẻ con là đòi gặp mọi nơi, mọi lúc mới là yêu. Còn tình yêu chín chắn họ biết yêu là ở trong tim.

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...