Tranh vẽ 3D trên bàn tay ảo không tưởng

|

Nếu không chứng kiến quá trình vẽ thì chắc hẳn ai cũng sẽ không tin rằng đây chỉ là những tác phẩm 3D đâu nhỉ. 

Nguồn: Dailymail.com