Trang Pháp cực quyến rũ múa cột cùng Quang Đăng

|

Luôn biến hoá qua từng tuần Trang Pháp với tiết mục nhảy cùng Quang Đăng và vũ đoàn Đam mê đã "đốt cháy" sân khấu.