Trang điểm tự nhiên như... không trang điểm

|

Cách trang điểm này rất phù hợp với học sinh, sinh viên vì sự nhẹ nhàng tươi trẻ của nó.