Trấn Thành, Việt Hương cười ngặt nghẽo với thí sinh phản ánh "sống ảo"

|

Bạn Thanh Hải đã mang đến cho khán giả tiểu phẩm phản ánh thực trạng "sống ảo" của một số bộ phận các bạn trẻ hiện nay.

Theo nguồn: htv.com.vn