Trấn Thành hớn hở tranh danh hiệu “Hoa hậu quốc dân” với Phạm Hương

|

Tham gia "Cười Xuyên Việt", Phạm Hương bất ngờ được trao danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”.