Trấn Thành đòi làm ảo thuật "biến" Việt Hương... dài hơn

|

Tuy nhiên kết quả của màn ảo thuật hoàn toàn khiến ai coi xong cũng... bật ngửa! Việt Hương liệu có dài ra thật? Liệu Trấn Thành có làm ảo thuật gia thành công?

Nguồn video: thvl.vn