Trấn Thành bị Việt Hương "lừa" đến "méo mặt" trên sóng truyền hình

|

Trong chương trình truyền hình, Trấn Thành đã bị Việt Hương chơi một vố đến "méo mặt". Cùng xem Việt Hương đã làm gì Trấn Thành nhé!

Nguồn video: ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL