Trấn Thành bị "chửi" vẫn "cho" thí sinh 10 triệu

|

Mặc dù bị bạn Thảo Nguyên mang ra khấn và "xỉ nhục" nhưng Trấn Thành, Việt Hương vẫn vui vẻ cười "bất chấp".

Theo nguồn: www.htv.com.vn