Trấn lột nhầm cô gái cao thủ, tên cướp bị đánh tơi bời

|

Xông vào thang máy với mục đích xấu, tên cướp đã bị đánh một trận nhớ đời. 


Chặn cửa thang máy với mục đích xấu.


Cô gái đã cho chàng trai một trận nhớ đời.