Trăm bệnh đổ đầu vì ngồi bồn cầu sai tư thế

|

Ít người biết rằng, chỉ việc ngồi sai tư thế khi đại tiện cũng dễ dẫn đến ung thư...