Đời 13/11/2018

Khóa học đặc biệt: Sinh viên đắp khăn tang, còn có cả bia mộ để trải nghiệm cái chết

Sinh viên theo học đại học này liên tục đăng kí để được trải nghiệm và thường sẽ nằm trong danh sách chờ dài dằng dặc rồi mới tới lượt.

X Ðóng