Trẻ 20/09/2018

9X Việt "tốt nghiệp xuất sắc" được Viện ung thư hàng đầu thế giới giữ lại làm việc

Vũ Nam Phương – Hoa khôi du học sinh Việt toàn thế giới năm 2015 tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc về Chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ.

X Ðóng