Tổng thống Obama yêu cầu Suboi đọc rap trước khi đặt câu hỏi

|

Khi cô kết thúc đoạn rap "về những người nhiều tiền nhưng không hạnh phúc" bằng câu: "I am Suboi" (Tôi là Suboi), cả hội trường vỗ tay tán thưởng.

Theo nguồn: The White House

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube