Toàn cảnh sự tiến hóa của loài người trong 2 phút

|

Chỉ trong vòng 2 phút, lịch sử tiến hóa hàng triệu năm của loài người được tái hiện một cách chính xác đầy kinh ngạc.