Tìm thấy hoá thạch khủng long khổng lồ đã ngủ suốt 110 triệu năm

|

Mẫu hóa thạch hoàn hảo của một con khủng long 4 chân Nodosau đã được tìm thấy tại Canada sau 110 triệu năm. Phải mất 6 năm, các nhà khảo cổ mới khai quật và phục dựng hoàn chỉnh hóa thạch để mang ra trưng bày. (Đọc thêm)
 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube