Tiến Luật ra tay "dạy dỗ" Thu Trang học hành

|

Vì đã 18 tuổi mà vẫn còn học lớp 9, "ba" Tiến Luật đành phải dạy dỗ "con gái" Thu Trang 1 buổi học ra trò.

Nguồn video: thvl.vn