Thực ra bạn ăn nhiều được đến bao nhiêu?

|

Có người thì ăn như "hổ cuốn rồng leo", có người thì lại ăn như mèo. Vậy thực chất hệ tiêu hóa của họ có gì khác nhau?