Thua là cạo đầu - trò đánh bạc khiến cư dân mạng "bó tay"

|

Những thanh niên "dũng cảm nhất... vịnh Bắc Bộ" thể hiện cá tính bằng trò đánh bạc "hại não" nhất năm. Ai có gan làm theo nào?