;

Thử nghiệm thành công tàu ngầm Hoàng Sa của doanh nghiệp tư nhân

| <

Hai lần thử nghiệm trong bể nước, con tàu mới mang tên Hoàng Sa của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa lặn lên xuống nhịp nhàng.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng