Thử nghiệm thành công tàu ngầm Hoàng Sa của doanh nghiệp tư nhân

|

Hai lần thử nghiệm trong bể nước, con tàu mới mang tên Hoàng Sa của doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa lặn lên xuống nhịp nhàng.