"Thốn" với trò ném bóng nước vào... chỗ hiểm!

|

Không biết cảm giác bị quả bóng nước nặng trịch rơi trúng ngay chỗ hiểm như anh bạn này sẽ thế nào nhỉ?