;

"Thốn" với trò ném bóng nước vào... chỗ hiểm!

| <

Không biết cảm giác bị quả bóng nước nặng trịch rơi trúng ngay chỗ hiểm như anh bạn này sẽ thế nào nhỉ?

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng