Thịt có thực sự gây ung thư?

|

Một nghiên cứu lớn vừa tìm thấy thêm bằng chứng về liên hệ giữa bệnh ung thư với thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Thực hư việc này ra sao?