Mlog 09/04/2013

Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt tung ảnh của Huỳnh Tông Trạch

Rất nhiều người tỏ ra thích thú khi được nhìn thấy Địch Nhân Kiệt của Huỳnh Tông Trạch đầy năng lượng, trẻ trung nhưng hóm hỉnh.

X Đóng