Thích thú với dịch vụ taxi tự động không người lái ở Dubai

|

Với dịch vụ taxi tự động không người lái trong tương lai, chúng ta sẽ không cần tài xế lái xe và cũng không sợ bị lạc đường. Đây quả thật là "hung tin" cho những người làm nghề lái xe taxi vì họ sẽ có nguy cơ bị mất việc khi những chiếc taxi tự động dự kiến có mặt ở Dubai vào năm 2030. 

Nguồn video: Ramesh E

Thích thú với dịch vụ taxi tự động không người lái ở Dubai

Thích thú với dịch vụ taxi tự động không người lái ở Dubai

Thích thú với dịch vụ taxi tự động không người lái ở Dubai

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube