Thích thú với chú khỉ Angel... khoái trang điểm và mặc váy

|

Chú khỉ tên là Angel khoái trang điểm và mặc váy đã khiến cộng đồng mạng thích thú.

Angel là một chú khỉ cái thích được trang điểm, kẻ mắt, tô son, đánh phấn, mặc váy,... và có những sinh hoạt bình thường như con người...