Thể hiện xuất sắc phần thi này, Fung La đập tan tin đồn câu view

|

Fung La cá tính nổi loạn và gợi cảm nhờ sự sáng tạo, thay đổi liên tục cách tạo dáng đã hoàn thành xuất sắc phần thi.