Thể hiện xuất sắc phần thi này, Fung La đập tan tin đồn câu view

|

Fung La cá tính nổi loạn và gợi cảm nhờ sự sáng tạo, thay đổi liên tục cách tạo dáng đã hoàn thành xuất sắc phần thi.
 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube