Thế giới sẽ phân chia ra sao nếu chỉ có 100 người?

|

Khi sự phân chia xã hội chỉ trong 100 người thì bạn sẽ làm gì? Khi trên trái đất chỉ vỏn vẹn còn 100 người thì bạn nghĩ sẽ như thế nào? Những con số biết nói đáng kinh ngạc sẽ cho bạn thấy thực trạng đời sống, xã hội, chính trị, văn hóa, kể cả tôn giáo thế giới trong 2 phút 30 giây.

Theo nguồn: GOOD Magazine