Đời 01/11/2016

Tháp đồng hồ Big Ben ở London sẽ "biến mất" trong 3 năm tới

Tháp đồng hồ ở London sẽ tạm thời vắng bóng trong thời gian tới.

X Ðóng