Thanh niên "chơi lầy" vừa đi vừa cắt hết gậy tự sướng

|

Anh chàng cầm một cây kềm lớn đi khắp nơi và sẵn sàng cắt gẫy cây gậy tự sướng của bất cứ ai anh nhìn thấy trên đường.

Nguồn: The Sun