Thanh niên bán kẹo kéo hát nhép bị tạt nước gây tranh cãi

|

Cả việc hát nhép của người bán kẹo kéo và hành động tạt nước của người khách trong quán đều gây ra nhiều tranh cãi dữ dội.

Nguồn: Lê Bảo Bình