Thán phục những "dị nhân" chỉ có ở Nhật Bản

|

Thực ra họ không phải là "dị nhân", họ là những người thợ bình thường luôn làm xuất sắc công viêc của mình. Rất đáng để chúng ta học hỏi!

Nguồn: 日産自動車株式会社

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube