;

"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam với những màn đối đáp cực "bén"

| <

Đỗ Nhật Nam sinh năm 2001 hiện đang học tại Mỹ. Đỗ Nhật Nam đã nổi tiếng là thần đồng, đặc biệt với khả năng ngôn ngữ.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng