Tết xưa khác tết nay thế nào?

|

Thay vì cúng giao thừa tại nhà, người ta chọn cách ra đường xem pháo hoa, hay mua bánh chưng thay vì tự nấu... Tết nay đã khác xưa nhiều.

Nguồn video: Share3dvn Group

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube