Sao 29/12/2013

Thái Hòa cùng Johnny Trí Nguyễn khai trương tiệm sửa xe miễn phí

Tèo em được Tí anh tài trợ mở cho tiệm sửa xe riêng, vì lúc này anh chàng đã thất nghiệp.

X Ðóng