"Té ngửa" với những hình ảnh hài hước không đỡ nổi

| 18:00 - 12/04/2016

Những hình ảnh này khiến người ta cười một lần nhớ đời.

Đã không đội nón bảo hiểm mà còn tống 4. (Ảnh: Internet)
Đã không đội nón bảo hiểm mà còn tống 4. (Ảnh: Internet)

Khi nhà thiếu gương. (Ảnh: Internet)
Khi nhà thiếu gương. (Ảnh: Internet)

Em là ai? Cô gái hay chàng trai? (Ảnh: Internet)
Em là ai? Cô gái hay chàng trai? (Ảnh: Internet)

Đây là cửa sau. Cửa trước ở đằng sau. (Ảnh: Internet)
Đây là cửa sau. Cửa trước ở đằng sau. (Ảnh: Internet)

Nhà hết ga. (Ảnh: Internet)
Nhà hết ga. (Ảnh: Internet)

Dũng sĩ diệt hành. (Ảnh: Internet)
Dũng sĩ diệt hành. (Ảnh: Internet)

Bi ơi, đừng sợ! (Ảnh: Internet)
Bi ơi, đừng sợ! (Ảnh: Internet)

Chờ xe vào bến lâu quá, nhảy cho nhanh. (Ảnh: Internet)
Chờ xe vào bến lâu quá, nhảy cho nhanh. (Ảnh: Internet)

Chiếc ghế xúc phạm người ngồi. (Ảnh: Internet)
Chiếc ghế xúc phạm người ngồi. (Ảnh: Internet)

Không cho nó thoát. (Ảnh: Internet)
Không cho nó thoát. (Ảnh: Internet)

Thế này vừa có đèn vừa có nước nóng tắm. (Ảnh: Internet)
Thế này vừa có đèn vừa có nước nóng tắm. (Ảnh: Internet)

Thế này đảm bảo xuống nước không chìm. (Ảnh: Internet)
Thế này đảm bảo xuống nước không chìm. (Ảnh: Internet)

Vừa có vô lăng vừa có thắng tay luôn. (Ảnh: Internet)
Vừa có vô lăng vừa có thắng tay luôn. (Ảnh: Internet)

Đã hiểu thế nào là không bằng con chó chưa con? (Ảnh: Internet)
Đã hiểu thế nào là không bằng con chó chưa con? (Ảnh: Internet)

Công dụng của cái khóa là gì? Bảo vệ đôi dép hay bảo vệ cái xe? (Ảnh: Internet)
Công dụng của cái khóa là gì? Bảo vệ đôi dép hay bảo vệ cái xe? (Ảnh: Internet)

Chuyện lạ nhưng có thật. (Ảnh: Internet)
Chuyện lạ nhưng có thật. (Ảnh: Internet)

Tiếng chuông có lấn át được tiếng động cơ không? (Ảnh: Internet)
Tiếng chuông có lấn át được tiếng động cơ không? (Ảnh: Internet)

An toàn là trên hết. (Ảnh: Internet)
An toàn là trên hết. (Ảnh: Internet)

Nhớ né mấy cái ổ gà nha ba. (Ảnh: Internet)
Nhớ né mấy cái ổ gà nha ba. (Ảnh: Internet)

Dịch vụ mới, vừa cắt tóc vừa tập thể lực. (Ảnh: Internet)
Dịch vụ mới, vừa cắt tóc vừa tập thể lực. (Ảnh: Internet)

Nguồn gốc của từ “sửu nhi” là đây. (Ảnh: Internet)
Nguồn gốc của từ “sửu nhi” là đây. (Ảnh: Internet)

Đây là con ma nơ canh thực tế nhất thế giới. (Ảnh: Internet)
Đây là con ma nơ canh thực tế nhất thế giới. (Ảnh: Internet)

Công nhận chủ có tâm. (Ảnh: Internet)
Công nhận chủ có tâm. (Ảnh: Internet)

Phải rất dũng cảm mới dám ngồi trên chiếc xe này. (Ảnh: Internet)
Phải rất dũng cảm mới dám ngồi trên chiếc xe này. (Ảnh: Internet)

Chó không cắn. Coi chừng chủ dữ. (Ảnh: Internet)
Chó không cắn. Coi chừng chủ dữ. (Ảnh: Internet)