Té ngửa trước giả thuyết 2 + 2 = 5 không thể tin được

|

Với những minh chứng bằng phép tính toán học này, liệu chúng ta sẽ có thêm một trường phái toán học mới không? Cùng xem nhé!