Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

| 14:30 - 29/04/2013

Cô nàng tóc vàng Taylor Swift vừa xuất hiện trên tạp chí InStyle với đôi mắt hút hồn

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

Taylor Swift đầy mê hoặc trên tạp chí InStyle

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube