Đỉnh 09/11/2018

Tây Thi - Từ đệ nhất mỹ nhân trở thành siêu gián điệp đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa

Đứng đầu trong "Tứ đại mỹ nhân", Tây Thi được Việt Vương Câu Tiễn lệnh sang Ngô làm gián điệp, thực hiện mưu kế "dùng sắc diệt Ngô" của ông ta...

X Ðóng